Soutěž o 2 lístky na Mistrovství Evropy ve fotbale

Trochu ve spěchu jsme pro vás připravili rychlou soutěž, zatím o 2 lístky na Mistrovství Evropy ve fotbale na zápas proti Chorvatsku. Pokud bude zájem zkusíme i další.

Soutěžní kolo 13.6.2016 – 17.6.2016 (09:00)

Soutěžní úkol

Tipněte si, kolik hlasů celkem budou mít sportovní kluby v naší soutěži o dresy 17.6.2016 v 9:00.

Odpovídejte pouze na: www.facebook.com/WEDOS.cz/posts/10154377894712780

O co v tomto kole hrajeme

Soutěžící s nejpřesnějším tipem vyhrává 2 lístky na Mistrovství Evropy ve fotbale (na zápas proti Turecku). V případě shody rozhoduje rychlost.

Soutěžní kolo 10.6.2016 – 13.6.2016 (12:00)

Soutěžní úkol

Tipněte si, v kolika doménách, které spravujeme (t.j. aktuálně 251043), je obsaženo slovo „fotbal“ a vyhrajte!

Odpovídejte pouze na: www.facebook.com/WEDOS.cz/posts/10154369418227780

O co v tomto kole hrajeme

Soutěžící s nejpřesnějším tipem vyhrává 2 lístky na Mistrovství Evropy ve fotbale (na zápas proti Chorvatsku). V případě shody rozhoduje rychlost.

Podmínky stručně

Níže jsou kompletní znění podmínek. Ve stručnosti v nich najdete následující:

 • Lístky obdržíte v papírové podobě. Budeme je posílat buď kurýrem anebo si je vyzvednete po domluvě u nás.
 • Tipovat se bude pouze na naší Facebook stránce pod příspěvkem. Jakékoliv jiné tipy nezapočítáme.
 • Každý může tipovat jen jednou.
 • Vyhraje ten s nejlepším tipem. V případě shody rozhodne rychlost.
 • Podmínkou pro výhru je, že nám pošlete fotku ze zápasu anebo jak stojíte před stadionem. Na fotce musíte být vidět. Klidně selfie 🙂

 


Všeobecné smluvní podmínky pro Soutěž o lístky červen 2016

 • 1. Základní ustanovení a vymezení pojmů
 • 2. Pravidla pro účast účastníka v Soutěž o lístky červen 2016
 • 2.1 Podmínky účasti v Soutěž o lístky červen 2016
 • 2.3 Využití osobních údajů pro reklamní a marketingové účely pořadatele
 • 2.4 Povinosti účastníka v případě výhry Lístků
 • 3. Výhra
 • 3.1 Oznámení a předání výhry
 • 3.2 Nárokování výhry
 • 3.3 Námitky účastníka
 • 4.0 Pravidla pro odpovědi v soutěžních kolech
 • 4.1 Zakázané způsoby odpovídání
 • 4.2 Shoda odpovědí
 • 4.3 Vícenásobná účast/odpověď
 • 5.0 Ostatní ustanovení
 • 5.1 Změna Všeobecných smluvních podmínek pro Soutěž o lístky červen 2016
 • 5.2 Porušení Všeobecných smluvních podmínek pro Soutěž o lístky červen 2016 účastníkem
 • 5.3 Nakládání s osobními údaji
 • 6.0 Ostatní

Všeobecné obchodní podmínky pro propagační akci Soutěž o lístky červen 2016.

1. Základní ustanovení a vymezení pojmů

Soutěž o lístky červen 2016” je označení události, která se bude konat od 10.06.2016 do 10.07.2016. V rámci reklamních materiálu a propagace se na tuto akci bude odkazovat jako Soutěž o lístky.

PořadatelemSoutěž o lístky červen 2016 je společnost WEDOS internet a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1622.

Účastníkem“ může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům, která má aktivní zákaznický účet na webových stránkách pořadatele a odsouhlasila tyto podmínky zapojením se do kteréhokoliv soutěžního kola. Účastníkem nemůže být osoba, které je ve vztahu k pořadateli, v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. V případě pochybností musí účastník kontaktovat pořadatele a získat souhlas s účastí v propagační akci Soutěž o lístky červen 2016. Účastník musí mít trvalý pobyt a zdržovat se na území České Republiky.

Webovými stránkami pořadatele“ jsou webové stránky s doménou wedos.org, wedos.com a wedos.cz.

Propagační profil pořadatele” se nachází na internetové adrese www.facebook.com/WEDOS.cz/ a slouží k hlasování v soutěžních kolech.

Plaforma” je označení sociální sítě, na které probíhájí soutěžní kola Soutěž o lístky červen 2016.

Zákaznickým účtem“ je účet účastníka vedený pořadatelem v rámci administrace na webových stránkách pořadatele, ke kterému má účastník on-line přístup.

Soutěžní kolo je část propagační akce Soutěž o lístky červen 2016, které má svá specifická pravidla, která jsou ovšem vždy podřízena těmto všeobecným smluvním podmínkám pro Soutěž o lístky červen 2016.

Lístky“ je hlavní výhrou soutěžního kola. Jedná se o papírovou verzi vstupenky na zápas Mistrovství Evropy ve fotbale 2016.

 • Pro soutěžní kolo, které bude probíhat od 10.06.2016 do 13.06.2016 13:00 to bude 2x Lístek na zápas proti Chorvatsku

2. Pravidla pro účast účastníka v Soutěž o lístky červen 2016

2.1 Podmínky účasti v Soutěž o lístky červen 2016

Pro účast v Soutěž o lístky červen 2016 musí účastník splňovat podmínky definice účastníka v části 1. Základní ustanovení a vymezení pojmů.

Účastník ručí pořadateli za správnost a úplnost údajů uvedených v zákaznickém účtu. Zároveň je účastník povinen všechny změny ihned aktualizovat.

Každý účastník se může zůčastnit každého ze soutěžních kol, pokud v předchozím soutěžním kole nevyhrál. Pokud využíje více zákaznických účtů za účelem zvýšení své šance na výhru, anebo se pokusí Lístky vyhrát vícekrát, bude ze Soutěže o lístky červen 2016 a všech soutěžních kol bez náhrady vyloučen.

Pro účast v Soutěž o lístky červen 2016 je nutné mít správně a pravdivě uvedené údaje ve svém profilu na platformě. Pokud se bude účastník účastnit soutěžního kola na Propagační profil pořadatele se zjevně nepravdivými údaji, může být ze Soutěže o lístky červen 2016 vyloučen. V případě pochybností může pořadatel vyžadovat spárování účtu zákaznického účtu účastníka s jeho profilem na platformě.

Účastník se účastí v Soutěž o lístky červen 2016 zavazuje, že bude dbát na dobré jméno pořadatale a vyhne se jakékoliv činnosti, která by jméno pořadatele mohla jakýmkoliv způsobem poškodit a to i po skončení Soutěž o lístky červen 2016. Zejména se jedná o nezákonnou propagaci formou spamování emailovými zprávami, na diskuzních fórech a/nebo sociálních sítích.

2.3 Využití osobních údajů pro reklamní a marketingové účely pořadatele

Účastník si je vědom, že jeho osobní údaje, včetně fotografie či videa, zejména vyžadují li to pravidla soutěžního kola, mohou být využity pořadatelem k reklamním a marketingovým účelům pořadatele.

V případě výhry Lístků bude jméno, město a fotka účastníka vystavena na webových stránkách pořadatele a Propagační profil pořadatele po dobu, kterou uzná pořadatel za vhodnou.

2.4 Povinnosti účastníka v případě výhry Lístků

Pokud účastník vyhraje v rámci akce Soutěž o lístky červen 2016 Lístky, je povinnen se vyfotit na fotbalovém utkání, na které lástky vyhrál. Fotka by měla být kvalitní a minimálně v rozlišení 5 Mpx. Na fotce musí být vidět účastník a místo konání fotbalového utkání. Pokud to účastník uzná za vhodné, může pořídit místo fotky audiovizuální záznam. Na tomto audiovizuálním záznamu může propagovat své služby, které má u Provozovatele. Musí však dbát na dobré jméno provozovatele a nesmí propagovat společnost poskytující konkurenční služby. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat účastníka o novou fotku v případě, že shledá stávající za nedostatečnou. Fotku či audiovizuální záznam může pořadatel použít bez nároku na odměnu účastníka.

V případě, že se účastník domnívá, že jeho etické anebo osobní důvody neumožňují pořídit vhodnou fotografii jeho samotného, musí na to upozornit pořadatele s předstihem. Ten mu sdělí alternativní postup (například bude pořadatel vyžadovat fotku třetí osoby anebo papír A4 s logem pořadatele na místě konání fotbalového utkání).

3. Výhra

3.1 Oznámení a předání výhry

Vítěz Lístků bude oznámen na webových stránkách provozovatele a platformě.

Pro oznámení výhry Lístků Účastníkovy budou použity kontakty, uvedené v osobním profilu na platformě. Další komunikace s účastníkem bude probíhat přes platformu, email anebo telefonní kontakt, který účastník musí poskytnout pořadateli. V případě, že takto neučinní do 24 hodin od oznámení výhry přes platformu, zaniká jeho nárok na lístky.

Lístky budou ve fyzické podobě zaslány pořadatelem, na korespondenční adresu, kterou poskytne účastník neprodleně pořadateli přes platformu anebo emailový kontakt. Podmínkou pro předání je oznámení skutečného jména a příjmení účastníka. Lístky jsou na konkrétní jméno a příjmení.

Pořadatel se zavazuje, že se pokusí kontaktovat účastníka, který vyhrál Lístky neprodleně a bez zbytečného otálení, jakmile bude znát vítěze soutěžního kola.

Účastník může předat lístky třetí osobě po svolení pořadatele. Třetí osoba však musí splnit všechny podmínky účastníka. Zvláště pořízení fotky anebo audiovizuálního záznamu.

3.2 Nárokování výhry

Účastník nemá nárok požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není účastníkem vázán žádnými nároky v jiném plnění, než jsou uvedena v těchto podmínkách.

Výhra Lístků není právně vymahatelná. V případě hrubé chyby pořadatele, však má nárok účastník na odškodné ve formě plnění služeb pořadatele v ceníkové cenně odpovídající újmy na výhře.

Pořadatel neodpovídá za chyby způsobené třetí stranou a to včetně platformy, které jakkoliv znevýhodní účastníka anebo zabrání kontaktu mezi účastníkem a pořadatelem. Pokud by Propagační profil pořadatele a/nebo Platforma nebyl dostupný, tak další pokračování Soutěž o lístky červen 2016 je zcela v kompetenci pořadatele. Ten se pokusí bezodkladně spustit vhodnou alternativu na Webovými stránkami pořadatele. Všechna účast účastníků bude anulována a bude nutné zde soutěžit znovu.

Pořadatel také nenese odpovědnost za zrušení UEFA Euro 2016.

3.3 Námitky účastníka

Účastník má právo vznést námitku vůči výsledkům soutěžního kola, pokud se domnívá, že výsledek byl ovlivňen porušením těchto podmínek, podmínek anebo pravidel soutěžního kola. Tuto námitku musí neprodleně a bez zbytečních odkadů sdělit pořadateli. Pořadatel po vyhodnocení námitky bude účastníka informovat přes platformu anebo email, pokud byl ke komunikaci s pořadatelem využit.

O námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. V případě vážných pochybností si vyhrazuje právo bez náhrady soutěžní kolo prodloužit, odložit, zrušit či jednostranně změnit. Vždy však musí na tuto skutečnost upozornit na propagačním profilu pořadatele a pokud to situace vyžaduje doplnit pravidla soutěžního kola. V případě, že provozovatel uzná za vhodné, může vyhovující část reakcí účastníků automaticky schválit či přesunout do opravného či znovu opakujícího soutěního kola.

4.0 Pravidla pro odpovědi v soutěžních kolech

Každé soutěžní kolo má svá specifická pravidla pro odpovídání. Ty jsou uvedeny na propagačním profilu pořadatele.

4.1 Zakázané způsoby odpovídání

V jednotlivých soutěžních kolech je zakázáno využívat pro odpovídání automatických prostředků. Zvláště se jedná o naprogramované skripty, který v určitý okamžik zašlou odpověď. Pokud takovouto skutečnost pořadatel zjistí, má právo účastníka vyloučit ze soutěžního kola, anebo celé Soutěž o lístky červen 2016.

Odpovědi by měly být vždy srozumitelné a jasné. Pořadatel si vyhrazje právo zavádějící či neúplné odpovědi a reakce na soutěžní kolo vyřadit a to bez předchozího upozornění účastníka.

4.2 Shoda odpovědí

V případě shody dvou a více odpovědí či reakcí na soutěžní kolo, které svou přesností odpovídají a vedou k závěru, že více účastníků by mělo nárok na výhru a zároveň rozšiřující pravidla soutěžního kola tuto situaci neřeší, připadne výhra tomu, který poslal svou odpověď či reakci dříve.

4.3 Vícenásobná účast/odpověď

Pokud rozšiřující pravidla daného soutěžního kola přímo neumožňují vícenásobnou účast v soutěžním kole, počítá se pouze jedna účast a to ta první. Jakékoliv doplnění odpovědi, tipu anebo jejich změna není možná.

5.0 Ostatní ustanovení

5.1 Změna Všeobecných smluvních podmínek pro Soutěž o lístky červen 2016

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Všeobecné smluvní podmínky pro Soutěž o lístky červen 2016 kdykoliv to pro chod propagační akce Soutěž o lístky červen 2016 bude nezbytné. Jakákoliv jejich úprava bude neprodleně oznámena na Propagačním profilu pořadatele. Jakmile dojde k oficiálnímu zveřejnění stávají se nové podmínky platné a mabývají účinnosti.

V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

5.2 Porušení Všeobecných smluvních podmínek pro Soutěž o lístky červen 2016 účastníkem

Při porušení Všeobecných smluvních podmínek pro Soutěž o lístky červen 2016, podmínek soutěžního kola anebo pravidel soutěžního kola účastníkem nebo v případě odůvodněných pochybnosti má provozovatel právo vyřadit účastníka z propagační akce Soutěž o lístky červen 2016. Účastník se nadále nemůže účastnit soutěžních kol, ani je nesmí nijak ovlivňovat. Navíc se musí postarat na vlastní náklady o odstranění všech negativních následků, které jeho jednání způsobilo. To platí i pro poškození dobrého jména pořadatele. Rozhodnutí o porušení těchto podmínek a následných opatřeních je plně v kompetenci pořadatele.

Účastník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky, respektive jakékoliv zemi, kde se bude v době konální Soutěž o lístky červen 2016 nacházet anebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze sprostit

V případě, že by měl nárok na Lístky z předchozích soutěžních kol, je rozhodnutí o jejich předání pouze na dobré vůli pořadatele.

Pokud porušení podmínek účastníkem povede k zničení civilizace na zemi, vyhrazuje si pořadatel právo využít této skutečnosti k reklamním účelům. Pokud se účastník stane nový vládcem pozůstatku civilizace, bude muset užívat označený nejvyšší WEDOS a jako své hlavní sídlo využije Datacentrum WEDOS 2, u kterého díky jeho nezničitelné konstrukci předpokládáme přežití jakékoliv apokalyptické události.

5.3 Nakládání s osobními údaji

Účastník souhlasí s tím, že pořadatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Pořadatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje provozovateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

6.0 Ostatní

Všeobecné obchodní podmínky pro Soutěž o lístky červen 2016 v tomto znění jsou platné a účinné od 10.06.2016.